Tsuru-karakusa Cup

$14.95

Tsuru-karakusa Cup.

- Diameter 7.5 x 7.3 cm